AGILE 101

Agile Proje Yaklaşımına Giriş

60

dakika