Kurumsal İletişim Yöneticisi

Kadıköy / İstanbul

Başta hızlı tüketim olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren grup şirketi müşterimiz için Kurumsal İletişim Yöneticisi arıyoruz.

BEKLENEN NİTELİKLER

 • Kurumsal iletişim alanında en az 7 yıl deneyimli,
 • Kurumsal imaj yaratma, kurumsal iletişim politikaları oluşturma, yaygınlaştırma, kurumsal sosyal sosyal sorumluluk ve aktivite yönetme konusunda deneyimli,
 • Sosyal medya yönetiminde deneyimli,
 • Paydaş / üçüncü parti yönetimi konusunda deneyimli,
 • Tercihen üniversitelerin İletişim, Halkla İlişkiler, İşletme ve benzer sosyal bilimler lisans bölümlerinden mezun,
 • Planlama-organizasyon ve proje yönetimi becerileri yüksek,
 • İyi seviyede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip.

İŞ TANIMI:

 • Şirketin hedeflerine paralel olarak kurumsal iletişim politikasını, vizyon, misyon, değerler doğrultusunda hazırlamak ve yönetmek,
 • Kurumsal iletişim politikasının diğer bölüm ve süreçler ile koordinasyonu sağlamak,
 • Kurumsal iletişim stratejisi paralelinde kurum imajının yaratılması ve güçlendirilmesini sağlamak, kurumun itibarını koruyan ve kollayan çalışmalara destek vermek,
 • Kurumsal kimlik projesini başlatmak, yürütmek, takip ve sürekliliğini sağlamak,
 • Kurumsal İletişim stratejisi çerçevesinde şirketin medya ve basın kuruluşları ile olan ilişkilerini yönlendirmek, basın bültenleri/röportajlar/beyanlar ve diğer yazılı haberlerin hazırlanarak gerektiğinde PR ajansı ile koordineli olarak basın kuruluşlarına dağıtımını ve yansımasının takibini sağlamak,
 • Basın toplantısı planlama ve yürütme süreçlerini yönetmek,
 • Kriz, olağanüstü hal vb. durumlarda kriz yönetimi iletişim planını hazırlamak, takibini sağlamak,
 • Etkinlik, kongre, konferans gibi organizasyonların katılım planlarını hazırlayarak takibini yapmak, sponsorluk projeleri gibi faaliyetleri yürütmek,
 • Web sitesi içeriğini güncelleme çalışmaları yapmak, sosyal medya faaliyetlerini yürütmek ve sosyal ağlarda ilgili birimlerle koordineli projeler oluşturmak,
 • İç ve dış hedef kitlenin kuruma bağlılığının artırılmasını sağlayacak tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin projelerini oluşturmak,
 • Kurum içi iletişim faaliyetlerini organize etmek, iç iletişim standartlarının şirketin ihtiyaçlarına ve koşullarına en uygun şekilde belirlenmesi amacıyla, ilgili süreçlerin tanımlanmasında aktif rol üstlenmek; tanımlanan sürecin tüm işleyiş kriterlerini oluşturmak ve geliştirme çalışmalarını İnsan Kaynakları Direktörü ile karara varıp yürütmek.

Pozisyon İnsan Kaynakları Direktörüne raporlayacak ve pandemi dönemi boyunca hibrit modelle çalışacaktır.