GEBTEK

PROJE YÖNETİM OFİSİ MÜDÜRÜ

GEBZE

GEBTEK Hakkında

2022 yılının başında kurulan GEBTEK Teknoloji Geliştirme ve Çözüm Merkezi, Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM’de faaliyet gösteren, içinde Cargill, İzocam, Polisan, Henkel, Ytong gibi kurumların bulunduğu 90’ı aşkın firmaya, başta sürdürülebilirlik, teknik danışmanlık, eğitim, insan kaynakları, ekosistem geliştirme ve piyasa analizi gibi konularda danışmanlık hizmetleri vermeyi hedefliyor.

GEBTEK, Türkiye sanayisinin teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanında entelektüel sermayesini artırarak, küresel alanda diğer oyunculara ilham verme vizyonuyla, kimyada Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra GEBKİM üyelerinin dijitalizasyon, güncel yasa zorunluluklarına uyum süreci, proje yönetim hizmetleri, uluslararası iş ağları kurulumu, insan kaynakları danışmanlığı, sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat Antlaşması’na uyum süreçlerine de destek verecek.

Ayrıca GEBTEK düzenleyeceği akademi seminerleri ile üyelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına ulaşabilmesini ve sektörün akademi dünyasıyla bağ kurmasını amaçlıyor. 

Temel Görev ve Sorumluluklar

 • Kendisine bağlı uzman ve operasyonel ekibi yönetmek,
 • Gebtek’in kısa-orta dönem stratejik vizyonu doğrultusunda, projeleri takip etmek ve yönlendirmek, projelerin bu hedefler doğrultusunda sonuçlanmasını sağlamak,
 • Projelerin kaynak planı, iş çıktılarını ve sözleşme süreçlerini yönetmek,
 • İç ve dış paydaşlar ile doğru iletişim kanallarını kurmak, stratejik iş ortaklıkları geliştirmek,
 • Süreçte gerçekleşmesi muhtemel aksaklıkları öngörmek, ilgili kişileri zamanında bilgilendirmek, ve çözüm önerileri oluşturmak.

 Aradığımız Deneyim ve Nitelikler

 • Tercihen mühendislik bölümü mezuniyeti,
 • Büyük ölçekli program/proje/dönüşüm yönetimi deneyimi,
 • Çoklu projelerde, farklı disiplinlerden ekipler ve paydaşlarla çalışma konusunda deneyim,
 • Tercihen kimya sektörü deneyimi ve bilgisi,
 • Tercihen ekip yönetimi deneyimi,
 • Tercihen iyi derecede ingilizce bilgisi,
 • Etkili iletişim ve yönetim becerileri,
 • İş dinamiklerine ve görülerine hakimiyet,
 • Strateji ve müşteri odaklı bakış açısı.