Organizasyonun ve çalışanların üstlendiği tüm işleri ve işlerin gereksinimlerini gösteren iş mimarisi yapısı, entegre bir insan kaynakları yönetimi yaklaşımının anahtarıdır.

Bir iş mimarisi yapısı, iş seviyeleri için genel gereklilikleri, bireysel pozisyon için fonksiyona ve pozisyona özgü gerekliliklerle bağlantılandırır. Bir iş mimarisi, yapılan işin türlerine (işlevler, disiplinler, iş unvanları) göre bir organizasyondaki işleri düzenlemek için temel bir yapı oluşturur.

Ücret, kariyer, yedekleme planları vb. gibi yetenek yönetimi süreçlerini ve stratejik işgücü planlamasının temelini oluşturarak  iç eşitliği dengeler ve dış rekabet gücünü artırır.

Sistematik bir İş Mimarisi analizi olmayan organizasyonlar, insan kaynakları temelli finansal sistemleri hatalı inşa etme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

İş Mimarisi, konvansiyonel organizasyonel gelişim yaklaşımlarından farklı olarak aynı işleri departman, sektör, lokasyon ve organizasyon şemasından bağımsız bir araya getirerek gruplar. Örnek olarak global bir yazılım şirketinin Almanya’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren müşterisinin lokasyonunda çalışan İş Analisti ile şirketin genel merkezinde inhouse projelerde çalışan iş Analisti aynı İş Ailesi ve Kariyer Grubunda yer alır.

İlginç başka bir örnek de konvansiyonel bir organizasyon şemasında CEO, genel olarak Yönetim ve/veya İcra Kuruluyla birlikte şemanın en üstünde yer alır ve bütün organizasyon da dikey olarak bu kişilere bağlıdır. Bir İş Mimarisi yapısında ise CEO, Yönetim ve İcra Kurulu diğer iş aileleriyle birlikte farklı bir iş ailesi adıyla paralel düzlemde yer alır.

İş Mimarisi ve konvansiyonel organizasyon yaklaşımları birbirinin alternatifi değildir. Bir organizasyonda her ikisi de farklı amaçlara yönelik kullanılır.