Çalışanlara Faydaları:

 • Yöneticiler, planlama ve bütçeleme için kullanabilecekleri bir iş altyapısı haritasına sahip olurlar.
 • Çalışanlar, mevcut ücretlendirme sistemiyle eşleşen beceri, deneyim ve karar verme yetkinliği konularında ayrıntılı bilgiye sahip olurlar.
 • Hangi kariyer yollarını seçebilecekleri ve bunun için nasıl özelliklere sahip olmaları gerektiğini daha net görebilirler.
 • Rolden beklenenler ve rolün sorumluluklarına net bir bakış, çalışan bağlılığını artırmaya katkı sağlar.
 • Birleşme, devralma veya diğer yapısal değişiklik durumlarında, organizasyonlar için entegre bir çerçeve oluşturur.

Organizasyona Faydaları:

 • İş mimarisi oluşturduğunuzda, organizasyonunuzdaki her iş ailesi için iş hiyerarşisini belirlersiniz. Bununla birlikte, hiyerarşi iş seviyeleri ile ilgili kurallara uyduğundan, işlerin yöneticiler, işe alımcılar ve çalışanlar için ne anlama geldiğine dair belirli sorular hemen cevaplanabilir.
 • İş birimlerinde işleri tanımlamak ve anlamak için ortak bir organizasyon dili kullanılır. Farklı lokasyonlarda veya farklı iş kollarında bulunan işler gruplanmış olur.
 • İşveren markasını güçlendirerek kilit yeteneklerin elde tutulmasınını sağlar.
 • Maliyet ve risk yönetimi süreçlerine katkı sağlar.
 • İşlerin medyana eşlenmesi, adil ve şeffaf ücret uygulamalarına olanak sağlar.
 • Kariyer gelişimini desteklemek için seviyeler arasındaki farkları netleştirir.
 • İş mimarisi tasarımına yatırım, başlangıçta zaman alıcı olsa da, organizasyonunuza verimlilik ve hızın yanı sıra sağlıklı bir kültür getirir.