A. İŞ SEVİYELERİ

Organizasyonun dinamiği ve ihtiyacına göre optimum iş seviyesi sayısını belirlemek kritiktir. Seviye sayısı, şu an ve geleceğe yönelik olarak ihtiyaçlarınıza, kültürünüze ve yapınıza göre genellikle üç veya dört seviye olabilir.

Üç Seviyeli İş Mimarisine bir örnek:

I.         İş Ailesi: Teknoloji, Satış, İK, Tedarik Zinciri vb.

     II.         Kariyer Grubu: Perakende Satış, Online Satış, Satış Destek, Kurumsal Satış vb.

          III.         İş: Perakende Satış Direktörü, Perakende Satış Yöneticisi, Perakende Satış Uzmanı vb.

A1. İŞ AİLELERİ (VEYA FONKSİYONLAR)

İş aileleri, benzer işleri iş kümeleriyle birleştirmek için kullanılan en üst seviye araçtır. Aynı veya benzer işler bir organizasyonun farklı bölümlerinde bulunabilir, yani iş aileleri geleneksel organizasyon şemasından bağımsızdır.

A2. KARİYER GRUPLARI (YA DA ALT-İŞ AİLELERİ)

Bir iş ailesi altında bir veya birden fazla ilgili işten sorumlu olan her bir grup, Kariyer Grubu olarak tanımlanır.

Aynı iş ailesi içinde yer alan farklı kariyer grupları, bağlı oldukları iş ailesinin genel amaçlarına yönelik çalışırlar ancak işin fonksiyonu, müşterisi, paydaşları, iş yapış şekli, sektör veya markete göre farklılık gösterdiği için ayrı kariyer grupları olarak adlandırılırlar.

A3. İŞLER

İş, en küçük organizasyon biriminin tanımıdır. Bir işte çalışan bir veya birden fazla kişi olabilir. Bu kişilerin aynı işe sahip olması için aynı veya benzer girdi ve çıktı üretmesi beklenir. Bu kişilerin görev ve sorumlulukları benzer veya aynıdır. Daha net anlaşılması için birebir aynı olmasa da yapı itibariyle rol veya pozisyona benzer.

B. İŞ UNVANLARI

Standart bir iş dili geliştirmek için Pazar/sektör tabanlı iş unvanları tasarlamak kritiktir ve detaylı bir çalışma gerektirir. İyi bir çalışmanın çıktısı tüm seviyede işler için, işin kapsamı, rolü ve sorumluluğunun net göstergelerini sağlar.

C. KARİYER PATİKALARI

 • Bireysel Katılımcı: Genel olarak uzmanlık, eksperlik gibi yönetsel roller dışındaki kariyer yollarını ifade eder.
 • Yönetici

D. KIDEMLER

 • Junior
 • Kıdemli

E. ÜCRET BANTLARI & KADEMELER

İş Mimarisi Çerçevesinin ücret yapısıyla direkt bağlantısı olan bantlar, organizasyonun kullandığı ücret modeline göre şekillenir. Kullanılan modele göre kademe olarak da adlandırılır. İş Unvanına göre çalışanın hangi ücret bandında veya kademede olduğu belirlenir.

F. SORUMLULUKLAR

 • Genel görev tanımı
 • Temel Sorumluluklar

G. GEREKSİNİMLER

 • Eğitim & akademik yeterlilik
 • Teknik ve/veya mesleki bilgi birikimi
 • Deneyim Süresi

H. YETKİNLİKLER

Yetkinlikler, bir kişinin etkili ve mükemmel performans göstermesini sağlayan beceri, bilgi, tutum ve güdülerin birleşimidir. Yetkinlikler:

 • Çalışanların ve yöneticilerin örgüt kültürlerini güçlendirmek ve gelecekteki zorlukları ele almak için ihtiyaç duydukları beceri ve nitelikleri tanımlar.
 • Organizasyonların beklentilerini netleştirmelerine, gelecekteki kalkınma ihtiyaçlarını belirlemelerine ve daha odaklı işe alım ve kalkınma planlamasına yardımcı olur.
 • Organizasyonun beklentileri için ortak bir dil oluşturur.
 • Tutarlı ve objektif performans standartlarına sahip güvenilir bir temel sağlar.

İş Mimarisi projesi kapsamında oluşturulmuş örnek bir iş profili:

I. İŞ KODLARI

İşler genellikle İK Yönetim Sistemlerinde benzersiz tanımlayıcılar olarak işlev gören iş kodlarıyla ilişkilendirilir.