Bilindiği gibi marka, bir şirketin en değerli varlıklarından biridir. Şirketin ürün ve hizmetlerinin rakiplerinden farklılığını gözler önüne serer.

Şirketler, çeşitli pazarlama faaliyetleri ile birlikte ürün veya hizmetlerini marka isimleriyle tanımlar. Böylece müşteriler, markayı satın aldıkları her yerde aynı kalitede hizmet veya ürünün sunulmasını beklerler.

İşveren Markası ise, bir şirketin işveren olarak farklılaşmasını sağlayan bir kavramdır.

İşveren marka yönetimindeki müşteri “mevcut veya potansiyel çalışanlar” olarak değişirken, “mevcut müşterileri korurken işe yeni müşteriler çekmek” amacı değişmemektedir.

Ayrıca, tüketici markasında olduğu gibi, işverenin müşteriye (mevcut / potansiyel çalışanlar) sunduğu duygusal ve rasyonel faydalar işveren markasında ön plana çıkar.

Kısacası, işveren markası “işveren tarafından sunulan işlevsel, ekonomik ve psikolojik fayda paketi” olarak düşünülebilir.

Başka bir deyişle, işveren marka yönetimi “bir şirketin, iş veren olarak çekici bir algı oluşturmak için şirket içinde ve dışında gerçekleştirilen iletişim çalışmaları” olarak da tanımlanabilir.