STRATEJİK PLANLAMA NEDİR?

Stratejik planlamayı bir şirketin google haritalar uygulaması olarak düşünebiliriz. Evet, daha önce bu tür uygulamalardan hiçbiri yoktu ve şu ya da bu şekilde hayatta kaldık. Ancak her şirketin rakipler arasında fark yaratmak ve günümüzün baş döndürücü iş ortamında faaliyetini sürdürmek için bir strateji planına ihtiyacı var.

Daha standart tanımıyla Stratejik Planlama, bir şirketin nasıl performans gösterdiğini belirleyen temel kararları ve eylemleri disipline etmektir.

NEDEN ÖNEMLİDİR?

Tanımlanmış hedefleri olmayan başarılı bir iş yoktur. Herhangi bir hedef tanımınız yoksa hiçbir şeysiniz. Hedef belirlemek çok önemlidir ama hedefler sadece varış noktalarıdır. Stratejik Planlama:

  • Talimatları içerir ve hedefe ulaşmak için yapılacakları ayrıntılı olarak tanımlar.
  • Başarısız olma riskinizi azaltır veya tamamen ortadan kaldırır.
  • Tüm faaliyetlerde rasyonellik ve ekonomik davranış sağlar.
  • Yönetim ekibinizi temsilci seçmeye yönlendirir ve temel işlevlerine zaman ayırmalarını sağlar.
  • Kaynakların verimli kullanılmasını sağlar.


SİZE NASIL YARDIMCI OLUYORUZ?

İK Stratejisi planlamanın oluşturulmasından uygulamaya kadar danışmanlık hizmeti veriyoruz, sonuçların ölçülmesini sağlayacak ve sürecin her aşamasında sürdürülebilir performans başarınızı izleyebilecek sistemler tasarlıyoruz:

  • Şirketlerinin geleceği için sürdürülebilir büyüme sağlamayı planlıyoruz.
  • Kaynaklarınızı odaklandığımız stratejilere göre gözden geçiriyoruz.
  • Tüm kuruluşunuzun aynı amaç için çalışmasını sağlıyoruz.
  • Çalışanlarınızın uygulama planının ve performans kriterlerinin senkronizasyonunu sağlıyoruz.