Stratejiyi uyarladık, şirket hedeflerini belirledik ve iş analizlerini gerçekleştirdik. Peki bu çalışmaları gerçek iş yaşamımıza nasıl uyarlayacağız? Organizasyonel Yapılanma çalışmaları aşamasında elimizde hazır olan veriler doğrultusunda:

  • Şirketin ve birimlerin insan kaynağı ihtiyacını belirliyoruz: Norm kadroları oluşturuyor, norm kadro, mevcut kadro ve geçici kadro dengelerini gözlemliyoruz.
  • Tüm görev tanımlarını çıkarıyor, görev ve sorumlulukları belirliyoruz.
  • Organizasyonun yeniden yapılanma sürecinde departman iş tasarımlarını yapıyor, yeni departman ihtiyaçları ve şirkete uygun yeni organizasyon şemalarını çalışıyoruz.