KURUMSAL KARNE NEDİR?

Dengeli puan kartı, dengeli sonuç kartı ya da Kurum karnesi de denilen Balanced Score Card (BSC), organizasyonların kullandığı stratejik bir planlama ve yönetim sistemidir.

Kurumsal karne ile:

  • Neyi başarmaya çalıştığınızı net olarak belirleyebilir ve açıklayabilirsiniz.
  • Yapılan günlük işler strateji ile bağlantılandırılır.
  • Stratejik hedeflere yönelik ilerlemeyi ölçebilir ve izleyebilirsiniz.

Kurumsal karne, strateji yönetimi için bütüncül bir sistemdir. Temel faydası, organizasyona stratejik planlama ve yönetimin çeşitli bileşenleri arasında “noktaları birleştirmek” için bir yol sunmasıdır.

Çalışanların üzerinde çalıştığı projeler ve programlar arasında görünür bir bağlantı oluşturur. Başarıyı izlemek için kullanılan Anahtar Performans Göstergeleriyle (Key Performance Indicator – KPI), organizasyonun gerçekleştirmeyi amaçladığı stratejik hedefler, misyon, vizyon ve stratejiyi ölçmeye yönelik bir değerlendirme alt yapısı oluşturur.

Anahtar Performans Göstergesi (KPI) Nedir?

Strateji haritasındaki her bir hedef için, zaman içinde en az bir ölçü veya Anahtar Performans Göstergesi (KPI) tanımlanır ve izlenir. KPI’lar istenen bir sonuca doğru ilerlemeyi gösterir. Stratejik KPI’lar bir kuruluşun stratejilerinin uygulanmasını ve etkinliğini izler, gerçek ve hedeflenen performans arasındaki boşluğu ve kuruluşun etkinliğini ve operasyonel verimliliğini belirler.