OKR NEDİR?

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR – Objectives and Key Results) popülerleşen bir performans yönetimi yöntemidir. OKR’lerin amacı, özellikle Agile Metodolojide tüm ekip üyelerinin birlikte bir ana hedef doğrultusunda en yalın ve sade yöntemlerle çalışmasını sağlamaktır.

  • OKR’ler herkese açık olmalıdır, böylece tüm ekip aynı hedef doğrultusunda çalışır ve herkes kendilerinden ne beklendiği konusunda nettir.
  • OKR’ler genellikle 3 ila 5 hedeften oluşur. Her hedefin içinde ise aşağı yukarı 5  anahtar sonuç yer alır.
  • Her bir Anahtar Sonuç, % 0-100 veya 0 ila 1.0 arasında bir puanla ölçülür.
  • OKR’ler genellikle üç aylık planlama sürecinin bir parçası olmakla birlikte bazı şirketler yıllık veya aylık OKR’ler de belirleyebilir.
  • OKR’ler verimlilik ve odaklanma yaratarak şirket kültürüne de güçlü faydalar sağlar.

OKR NASIL OLUŞTURULUR?

Çoğu organizasyonun bir misyonu ve vizyonu vardır, ancak çoğu zaman bunların anlaşılması zordur ve birbirleriyle karıştırılabilir.  OKR misyonunuzu ve vizyonunuzu nihai ve somut bir hedefe dönüştürmenizi sağlar.

Organizasyon düzeyinde OKR’ler stratejinizi temsil eder. Bunlar, örneğin 12 ay içinde ulaşmanız gerektiğine karar verdiğiniz 3 veya 4 hedeftir.

Çoğu organizasyon, stratejilerini her yıl gözden geçirir ve OKR’lerinin zaman aralığını belirler. neyi başarmak istediğinize karar verdiğinizde, bir sonraki aşamada tüm ekip üyelerinin girdilerini sunma şansına sahip olması önemlidir.

Bunun en güzel yöntemlerinden biri, şirket stratejisinden sorumlu tüm kilit paydaşların önceliklerinin ne olması gerektiğini düşündükleri konusunda çalışanlardan bilgi istedikleri ve topladıkları bir OKR çalıştayıyla işe başlanmasıdır.

Bu çalıştayın amacı, ertesi yılın başlangıcında organizasyonun neyi başarması gerektiğine dair bir anlaşmaya varmaktır.