PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE YETKİNLİK ÖLÇME

Bir organizasyonun temel faktörlerinden biri, çeşitli ekip üyelerinin yetkinlik düzeyidir. Her bir yöneticinin, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için gereken işi üretmek için bilgi ve becerilerini birleştiren bir ekibi vardır.

Yetkinliklerin hedeflerden farklı olduğuna dikkat etmek önemlidir. Hedefler, ’ne’ yerine getirildiği ile ilgilidir; yeterlilikler ‘nasıl’ gerçekleştirildiği ile ilgilidir.

Çalışanın hangi yetkinlikleri geliştirmesi gerektiğine karar vermek nispeten kolaydır ve genellikle yıllık değerlendirme sürecinin bir parçasını oluşturur. Ancak, her bir kişinin gelişiminin nasıl ilerlediğini takip edebilmek tamamen farklıdır ve gelişim planı oluşturmayı gerektirir.

YETKİNLİK DEĞERLENDİRME

Bunu yapmanın en etkili yöntemi belirli bir yetkinliği tanımlayan davranışlardır.

Gerekli tanımlamaları yapmak için rol veya  iş tanımını kullanabilirsiniz, ancak bunları nesnel ve kanıta dayalı bir şekilde davranışlarla ölçersiniz.  Yetkinliği somut şekilde ölçebilecek davranışları bilgi, beceri ve tutum (Knowledge, Skills, and Attitudes KSA) şeklinde daha kolay ölçülebilir bileşenlere bölebiliriz.

Daha ayrıntılı bilgi için