• ÜST YÖNETİM VE İK GÖRÜŞMELERİ

  • PERSONEL ÇALIŞTAYLARI

  • ANKETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

  • ANALİZLER

  • YETKİNLİK MATRİSİNİN OLUŞTURULMASI