YETKİNLİKLER NEDEN ÖNEMLİDİR?

Günümüzün iş dünyasındaki hızlı değişimler, sürekli artan rekabet ve gelişen teknoloji, yöneticilerin desteklendiği, herkesin bilgi öğrendiği ve paylaştığı bir ortam gerektiriyor.


Yetkinlikler ve Davranış göstergeleri:

• Çalışanların ve yöneticilerin şirket kültürlerini güçlendirmek ve gelecekteki zorlukları ele almak için ihtiyaç duydukları beceri ve nitelikleri tanımlar,

• Organizasyonun beklentilerini netleştirmelerine yardımcı olur ve ortak bir organizasyon dili oluşturur,

gelecekteki kalkınma ihtiyaçlarını belirler ve daha odaklı işe alım, gelişim ve kariyer planlanmasına yardımcı olur,

• Tutarlı ve objektif performans standartlarına sahip güvenilir bir temel sağlar.