YETKİNLİK NEDİR?

Yetkinlikler, bireyin etkili ve mükemmel performans göstermesini sağlayan bilgi, becerileri ve tutumların bir kombinasyonudur.

Herhangi bir mesleği veya işlevi ayırt etmeden, mevcut ve potansiyel çalışanların yönettikleri süreç ve ekiplerde sahip olması gereken ortak temel yetkinlikler ise organizasyonun yetkinlik profilini oluşturmaktadır.