Şirketler çalışanları kadar değer yaratır, bu değeri de çalışanlar yaratır. İnsan Kaynaklarının belki de en önemli fonksiyonlarından biri olan İşe Alım, bir çok gelişmiş ülkede insan kaynaklarının da çatısından çıkarak apayrı bir sektör haline gelmiş durumda.

İşe alım operasyonlarınızı bize devrederek organizasyonunuz için en uygun çalışanları  daha az zaman harcayarak ve daha az maliyet yaratarak bulmanız mümkün. Peki işe nasıl başlıyoruz?

 •  

  Birlikte işin kapsamını belirliyoruz:

  İlk aşama, tüm işe alım sürecinin en önemli adımıdır. Bu adım, organizasyon kültürünüzün yanı sıra, dinamiklerinizi, vizyonuzu ve misyonunuzu kavramamızı ve bunlarla birlikte rolün işin kapsamıyla ilgili detay bilgi paylaşımını sağlar.

 •  

  Bulmak istediğimiz profili tanımlıyoruz:

  Bu aşamada amacımız, rolün önemi, potansiyel hedef profiller gibi önemli unsurların tanımlanması konusunda size profesyonel destek sağlamaktır. Talep edilirse seçme ve yerleştirme araçları ve süreçlerinde, sizlerin beklentileri doğrultusunda özelleştirebiliyoruz.

 •  

  Davranış Etiğimiz:

  Hizmet verdiğimiz alanlardaki etik kurallara saygı duyarız. Kuruluşunuzun ve iletişime geçilen adayların veri güvenliğine ve adil seçme ve yerleştirme pratikleriyle ilgili tüm sektör hükümlerine uyarız. Sunduğumuz hizmetlerin tüm aşamalarında, kuruluşunuza ve beklentilerinize en uygun adayları belirler ve bu esnada saygınlığınıza yakışır şekilde profesyonel yaklaşım sergileyeceğini garanti ederiz.

 • Adayların Bulunması

   

  Geniş profesyonel ağımız aracılığıyla, hedeflenen profillere iletişime geçiyoruz, ayrıca ulusal ve lokal kariyer portalları ve Linkedin Premium hesabımızla aday tarama yapıyoruz.

 • Adayların Seçimi

   

  Ön görüşme: İlk aday görüşmeleri, adayın kritik yetkinliklerinin, pozisyonla ilgili beklentileriniz ve kuruluş dinamiklerinizle uyumunun ölçülmesini hedefler. Bu doğrultuda pozisyonun seviyesinde (varsa) daha önce kuruluşunuzun tanımlanmış yetkinlikleri doğrultusunda yetkinlik bazlı mülakat yapabiliyoruz.

 • Adayla buluşma

   

  Ön değerlendirmeler sonrasında en kısa süre içinde adayların şirketinizdeki yetkili kişiyle görüşmesini organize ediyoruz. Her bir görüşmenin ardından sonraki adımlar ile ilgili sizlerle ve adaylarla iletişimde kalıyoruz.

 • Referans kontrolü

   

  Son aşamaya kalmış adayların mesleki referans ve talep edilirse sosyal medya kontrollerini adayın izni ve bilgisi doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Kontroller sonrasında sizi sözlü veya yazılı olarak bilgilendiriyoruz.

 • Sözleşme ve Entegrasyon

   

  İşe alım kararı verilmiş adaylara yazılı iş teklifi yapıyor ve anlaşma sağlandığı takdirde sözleşme imzalama sürecine kadar gerekli iletişimi sağlıyoruz. Adayın işe başladıktan sonraki deneme süresi boyunca beklentilerinizi karşılamadaki seviyesini ve işine adaptasyon başarısını izliyoruz.

 •  

  Mühendislik (Ar-Ge / Üretim)

 •  

  Teknoloji (BT, ağ, yazılım geliştirme, sistem yönetimi)

 •  

  Satış & Pazarlama & İş Geliştirme

 •  

  İnsan Kaynakları